Részvételi feltételek

Aki Az Magyarország Legszebb Birtoka díj  kapcsán jelölt, illetve jelentkezik, jelen részvételi feltételeket elolvasás, értelmezés után elfogadja, és ezt az online jelentkezési formula megfelelő részének bejelölésével ismeri el.

 1. Rendezvény szervezője

A rendezvény szervezője az Agrárrendezvények Kft. (székhely: 8692 Szőlősgyörök, Arany János utca 33.)

 1. A versenyrendezvény folyamata

Jelen versenykiírás szerint 8 kategóriában nyerheti el egy-egy jelentkező az első helyet:

 1. Magyarország Legszebb Állattenyésztő Birtoka
 2. Magyarország Legszebb Borbirtoka
 3. Magyarország Legszebb Családi Gazdasága
 4. Magyarország Legszebb Fiatal Gazda Birtoka
 5. Magyarország Legszebb Gyümölcstermesztő és Kertészeti Birtoka
 6. Magyarország Legszebb Precíziós Gazdasága
 7. Magyarország Legszebb Szántóföldi Növénytermesztő Birtoka
 8. Felvidék Legszebb Magyar Birtoka

Minden jelentkező, helyezéstől függetlenül – a részvételt igazoló – díszoklevélben részesül, melyet elektronikus – nyomtatható – formában kap meg. Minden kategóriagyőztes a kategóriában elért elsőségét igazoló díszoklevélben, illetve értékes ajándékban részesül. Az ünnepélyes díjátadón a zsűri döntése alapján kiválasztásra kerül az abszolút győztes, azaz a 8 kategóriagyőztes közül „Az Magyarország Legszebb Birtoka díj  ” birtokosa. Az Magyarország Legszebb Birtoka díj  díjazottja a győzelmét igazoló díszoklevelet, a díjat ábrázoló művészi alkotást és annak kicsinyített másolatát kitűzőként veheti át. A Közönségdíjas jelölt a díjkiosztó gálán, a győzelmét igazoló díszoklevelet is átvesz.

 1. A jelölés/jelentkezés feltételei

Minden Európai Uniós állampolgár jogosult arra, hogy jelölt lehessen, vagy jelentkezzen a versenyre, amennyiben legalább öt éve (a Fiatal gazda kategóriában legalább három éve) az agráriumban tevékenykedik. Kizárásra kerül az a jelölt, vagy jelentkező, aki a szervező cég munkatársa, illetve annak közvetlen hozzátartozója, vagy a szervező cégtől kapott megbízással dolgozik. Bármely természetes, vagy jogi személy (képviselőjén keresztül) jogosult arra, hogy általa érdemesnek jelölt személyt jelöljön. A jelölt a jelölést az online jelentkezési lap hiánytalan kitöltésével, az abban szereplő megfelelő részek bejelölésével, illetőleg a jelöltség elfogadásáról szóló e-mail megerősítésével fogadja el.

 1. A jelölés/jelentkezés módja

A www.magyarorszaglegszebbbirtoka.hu weboldalon található, online jelölő/jelentkezési lap kitöltésével, a szervező cégtől kapott jelöltség elfogadásáról szóló e-mail megerősítésével lehet jelölni/jelentkezni. Egy jelölt/jelentkező az átláthatóság érdekében kizárólag egy kategóriában indítható. A jelölések/jelentkezések beérkezési határideje a verseny menüpontban található. Határidőn túl beérkező jelöléseket/jelentkezéseket a szervezők nem tudnak elfogadni. Az Magyarország Legszebb Birtoka díj ra történő jelentkezés térítésmentes!

 1. A kiválasztás módja

Zsűridöntés

Jelölés, jelöltté válás:

A jelöltté válás folyamata egyszerű, hiszen vagy egy ismerős, vagy akár saját maga a jelölt is jelölheti magát az online felületen, egy rövid indoklás, a gazdaság szakmai bemutatása.

Zsűri első körös döntése, kategóriánkénti 2 döntős kiválasztása

Kategóriadöntősök interjúztatása, videózása.

Zsűri második körös döntése, kategóriagyőztesek kiválasztása (személyes szavazás)

Birtoklátogatások.

 • Zsűri birtoklátogatása a kategóriagyőzteseknél:
 • Zsűri birtoklátogatása határon túli magyar gazdaságokba

Közönségszavazás: Webes applikációval történik, bárki szavazhat facebook vagy google azonosítás után. Mindenki csak egyszer szavazhat. ( A szavazások indítása 12:00 órakor a zárása 24:00 órakor történik! )

Nyilvánosság

A jelölések, jelentkezések nyilvánosak, mindenki számára megismerhetőek. A jelölt/jelentkező neve, vállalkozásának neve, lakóhelye településének a neve (pontos címe nélkül), kategóriájában elért eredményei olyan adatok, amelyek korlátozás nélküli nyilvánosságra hozatalához a jelölt/jelentkező visszavonhatatlanul hozzájárul. Szervező kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a fenti adatokon felül a jelölt/jelentkező más személyes adatát (különösen lakcímét, elérhetőségeit) nem teszi bárki számára hozzáférhetővé. A jelölt/jelentkező visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy képmását a szervező, a versennyel kapcsolatban nyilvánosságra hozza.

 1. Jogi út kizárása

A jelölt/jelentkező előzetesen elfogadja bármilyen helyezést is ér el, a kiválasztás folyamatát és különösen annak eredményét semmilyen fórumon (sem szóban, sem írásban) nem kifogásolhatja. Szervező jogosult kártérítést követelni jelölttől/jelentkezőtől, amennyiben a jelölt/jelentkező a kiválasztás folyamatáról, vagy annak eredményéről negatívan nyilatkozik.

 1. A kategóriagyőztesek, a közönségdíjas és Az Magyarország Legszebb Birtoka díj abszolút győztese (továbbiakban Díjazott) jogai és kötelezettségei

A díjazott joga, hogy díjazásának tényét – időkorlátozás nélkül – személyes adatai között, önéletrajzában, bármely média megnyilvánuláskor – elismerően – megemlítse, arra hivatkozzon. A díjazott joga, hogy díjazásából eredő minden további anyagi- és vagy erkölcsi elismerést sajátjaként tekintse, illetve kezelje. A díjazott kötelessége, hogy a versenyrendezvényről (szervező képviselőjével előzetesen egyeztetettek alapján) elismerően nyilatkozzon, a díj átvételét követő egy évben méltó módon képviselje a díjat, kategóriáját, mint annak legjobbja. A díjazott vállalja, hogy a rendezvényt követő egy évben minden nyilvános szereplésekor törekszik „Magyarország Legszebb Birtoka ” rendezvényt népszerűsíteni. A díjazott vállalja, hogy a  rendezvény díjkiosztó gáláján részt vesz. A jelölt/jelentkező tudomásul veszi, hogy díjazottá válása esetén három éven keresztül nem vesz részt hasonló, de nem a szervező által rendezett versenyen (például: kiválóság választása az agráriumban), illetve annak nyilvános rendezvényein, díjkiosztóján.

 1. A versenyrendezvényről történő kizárás

Bármely jelöltet/jelentkezőt jogosult a szervező a versenyrendezvény bármely szakában – indoklás mellett – a részvételből kizárni, amennyiben a jelölt/jelentkező a tiszta verseny követelményeit megszegi, szavazatokat manipulál, vagy magatartásával arra érdemtelenné válik. Amennyiben a díjazott válna érdemtelenné a díj viselésére, a szervező joga, hogy – indoklás mellett – a díjazott díját, a díj rangjának és társadalmi megbecsülésének megőrzése érdekében visszavonja. Szőlősgyörök, 2022. 06. 14.