Skip to main content

A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. megalakulása óta (1994) az alapító által megfogalmazott célok és feladatok mentén végez természetvédelmi célú területkezelést a Hortobágyi Nemzeti Park területén. A területkezelési feladatát védett és veszélyeztetett őshonos állatfajok (nóniusz, magyar szürke szarvasmarha, házi bivaly, hortobágyi racka és magyar merinó juh) legeltetéses állattartása útján látja el, ezzel biztosítva ezen állatfajok és fajták genetikai állományának megőrzését is.

Állattenyésztés
Társaságunk magyar szürke szarvasmarha tekintetében a legnagyobb tenyésztőnek tekinthető Magyarországon. Gazdaságunk anyatehén és üsző állománya együttesen 1197 egyed, melyhez 56 saját nevelésű tenyészbika
tartozik. A magyar szürke szarvasmarha genetikai állományának megőrzése érdekében a ma létező 8 apai vonalból 5 vonal tenyésztése és okszerű pároztatása zajlik a gazdálkodásban. A tenyészállatok mellett egy közel 150
egyedből álló tinó gulyát is tart a Társaság, mely húsának felhasználása elsősorban a – Nonprofit Kft. által üzemeltetett – Hortobágyi Csárdában kiváló ételek formájában történik. A tenyésztői munkánkat a Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesületének szakembereivel egyeztetve, az egyesület szakmai iránymutatásait
figyelembe véve végezzük. Büszkeségünk, hogy 2018. óta a fajta központi bikanevelési feladatait az MSZTE szakmai felügyelete mellett társaságunk látja el, melynek eredményeként több mint 308 1-2 éves tenyészbika jelöltekkel foglalkoznak társaságunk szakemberei és gulyásai. A bikajelöltek 3 éves korukban minősülve kerülnek a tenyésztőtársakhoz, biztosítva ezzel a megfelelő apaállatot a tenyésztés számára. Az idei évben Társaságunk a
Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesületével közösen vonalmegújító programot is indított, melynek célja a fajta mára kialakult vonalait alapító bikák szaporítóanyagával végzett termékenyítés, a genetikai sokféleség megőrzése, és a beltenyésztés és rokontenyésztés elkerülése. Gazdálkodásunk másik, hazai viszonylatban jelentős méretű állománya a szürke marha mellett a házi bivaly. Jelenleg a teljes létszám 500 egyed körül mozog,
elsődleges szerepük a gyepterületek természetvédelmi kezelése. Társaságunk egy LIFE+ projekt keretében jelentős – korábban legeltetésre kevésbé, vagy egyáltalán nem használt – területeket vont gazdálkodásba a bivalyok
legeltetésével.

Társaságunk a hortobágyi racka juh tekintetében is a legnagyobb hazai tenyésztőnek tekinthető 904 egyedből álló anyajuh és 29 tenyészkos állományával. Az éves szaporulattal együtt racka állományunk 1159. Napjaink
tendenciája, hogy a racka tartásának anyagi haszna mellett (gyapjú, szaporulat, tej, hús értékesítés) egyre inkább felértékelődnek a nem kézzel fogható hozadékai. Ennek tekinthető a természetes élőközeg fenntartása a legeltető
állattartáson keresztül, a sokrétű pásztorkultúra életben tartása, illetve a magyar racka juh, mint védett nemzeti kincs génmegőrzése. Tenyésztői munkánkat a szürke marhához hasonlóan szoros szakmai együttműködésben
végezzük a Magyar Juh- és Kecsketenyésztők Egyesületével. 2018. évtől Társaságunk juhtenyésztési tevékenysége kiegészült magyar merinó juh, mint veszélyeztetett őshonos fajta tenyésztésével. A fajta gazdálkodásunkba
történő beemelésével jelentősen javult az ágazat eredményessége. A Hortobágyi Nonprofit Kft. megalakulása óta tenyészti a 2004. évben nemzeti kincsé nyilvánított és védett őshonos állatfajták közé sorolt nóniusz lófajtát.
Jelenleg 206 egyed alkotja a Mátai ménes lóállományát, mely további 35 magyar sportlóval egészül ki. A Mátai ménes lótenyésztési tevékenysége több mint 300 éves múltra tekint vissza az első levéltári feljegyzés 1671-ből
származik.

A nóniusz fajta tenyésztés kapcsán Társaságunk 2014. óta 15 fedezőmént adott a fajtát tenyésztőknek. 2015-ben és 2016-ban is hortobágyi tenyésztésű mén nyerte meg a ménvizsgát. Az Agrárminisztérium kezdeményezésére 2020. évben a határon túli őshonos lófajták tenyésztését segítendő a Mátai ménes biztosított tenyészmént.
A Társaságunk kiemelt feladatának tekinti, hogy a hazai lovassport számára is hasznosítható fajtát tenyésszen ki. Ezen munka eredményeként nóniusz lovakkal országos és nemzetközi fogathajó versenyen több díjat is elnyertünk.
A régió meghatározó lovas bázisa vagyunk. A lovas sport népszerűsítésének vándordíja folyamatosan a Hortobágyi Nonprofit Kft. Mátai ménese érdemli ki. 2017-ben fedett pályás döntőt rendeztünk meg díjugratásban, 2018-ban pedig a fogathajtók fedett pályás döntőjét. Az állattenyésztésünk eredményességét több hazai állattenyésztési díj,
kiállításon elért eredmény minősíti.

Növénytermesztés
A Hortobágyi Nonprofit Kft. közel 7000 ha legelőt hasznosít, illetve 600 Ha szántón állítja elő legeltetési időszakon kívül az állatok takarmány szükségletét. A területek teljes egészében bio minősítettek és e minősítés fenntartása érdekében az ökológiai gazdálkodás irányelvei szerint szerveződik a növénytermesztési ágazat munkája. A gazdaság erő- és munkagépeinek fejlesztésével az idei évben a szarvasmarha ágazat számára teljes egészében biztosítani tudja a téli, kiváló minőségű takarmányt. Szálas takarmány előállításunk önköltsége a piaci ár alatt marad, így jelentős megtakarítást tudtunk elérni, továbbá, ami talán ettől is fontosabb a szürke szarvasmarha állományunk a következő gazdálkodási évtől bio minősítést kap. A bio minősítésnek köszönhetően jelentősen javulhatnak a jelenleg szerénynek mondható értékesítési lehetőségeink. A növénytermesztési ágazatunkban az elmúlt években végrehajtott racionalizálásoknak köszönhetően a szálas takarmány előállítás mellett jelentősen javult a szenázs takarmányok és egyéb szemestakarmányok költséghatékony előállítása is